srp, 10 2023

Ochrana osobních údajů na stránce ldent.cz

V souvislosti s provozem webové stránky ldent.cz, která se zaměřuje na informování veřejnosti o dentální péči a stomatologii, je kladen velký důraz na ochranu osobních údajů našich uživatelů. Tento dokument poskytuje ucelený přehled o tom, jak jsou osobní údaje shromažďovány, zpracovávány a ochraňovány. V souladu s nařízením GDPR bereme ochranu dat velmi vážně a zavazujeme se k tomu, že informace našich uživatelů budou vždy zpracovány transparentně, se zákonnou podporou a s nejvyšší mírou diskrétnosti a bezpečnosti. V následujících odstavcích se dozvíte podrobnosti o různých aspektech ochrany Vašich osobních údajů, včetně toho, jak jsou data shromažďována, jakou mají ochranu a jaké jsou Vaše práva v souvislosti s těmito údaji.

Shromažďování a využívání osobních údajů

Na naší webové stránce ldent.cz shromažďujeme osobní údaje za účelem poskytnutí relevantních informací a služeb týkajících se dentální péče a vylepšení uživatelské zkušenosti. Osobní údaje zahrnují, ale nejsou omezeny pouze na, jméno, e-mailovou adresu a další kontaktní informace, které jsou dobrovolně poskytnuty uživateli při používání našich interaktivních funkcí, jako jsou dotazníky, kontaktní formuláře a přihlášení k odběru novinek. Detailně se věnujeme analýze těchto údajů, abychom pochopili, jak uživatelé využívají naši stránku, a snažíme se nepřetržitě zlepšovat naše služby. Při zpracování osobních údajů dodržujeme principy stanovené v GDPR, což znamená minimalizaci dat, přesnost, omezení účelu, integritu, důvěrnost a odpovědnost za zpracování dat v souladu s příslušnými právními předpisy.

Práva subjektů údajů

Zákazníci a uživatelé našich stránek mají řadu práv vztahujících se k osobním údajům, která jsou shromažďována a zpracovávána společností. Jedná se o právo na přístup, opravu či výmaz osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést stížnost u dozorového orgánu. Chápeme důležitost těchto práv a jsme připraveni Vám kdykoliv pomoci s jejich uplatněním. Pro jakékoli dotazy nebo požadavky související s Vašimi osobními údaji, neváhejte kontaktovat zodpovědnou osobu za ochranu údajů na našich stránkách prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected].

Bezpečnostní opatření

Pro zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů přijímáme rozsáhlou řadu technických a organizačních opatření. Tyto opatření zahrnují moderní bezpečnostní technologie, šifrování, pravidelné bezpečnostní audity a školení zaměstnanců. Veškeré informace jsou pečlivě chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo zničením. Záleží nám na tom, abyste se cítili při používání naší webové stránky bezpečně a informace, které nám poskytujete, byly v bezpečí.

Kontaktní informace zodpovědné osoby

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se ochrany osobních údajů, prosím kontaktujte Lukáše Kopeckého, který je zodpovědný za ochranu dat ve společnosti. Kontaktní údaje naleznete níže:

  • Adresa: Kotlářská 267/2, 602 00 Brno-střed-Veveří, Česká republika
  • E-mail: [email protected]