srp, 10 2023

Úvod do zásad ochrany osobních údajů

Lékařství Dentální Péče bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Naše zásady ochrany osobních údajů poskytují jasné a transparentní informace o tom, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak je chráníme a jaké jsou vaše práva v souvislosti s vašimi osobními údaji. V rámci naší webové stránky mohou být shromažďovány údaje, které jsou nezbytně potřebné pro poskytování našich služeb, včetně informací o metodách dentální péče a různých stomatologických postupech. Bereme na vědomí důležitost soukromí a jsme odhodláni chránit vaše osobní údaje v souladu s platnými právními normami a nejlepšími praxemi. Tento dokument slouží jako vaše informovanost a návod, jak spravovat vaše soukromí v kontextu našich služeb.

Seznam shromažďovaných údajů

Shromažďujeme různé typy údajů, aby bylo možné uživatelům poskytnout přizpůsobené služby a zlepšit celkovou uživatelskou zkušenost. Mezi údaje, které mohou být shromažďovány, patří například jméno a příjmení, e-mailová adresa, IP adresa, a informace o uživatelském chování na naší webové stránce. Tyto údaje nám pomáhají lépe porozumět potřebám našich uživatelů, zlepšit naše webové stránky a služby, a také informovat uživatele o novinkách či změnách v oblasti dentální péče a stomatologie. Také ukládáme informace nezbytné pro funkci webové stránky, jako jsou například cookies. Je důležité si uvědomit, že všechny shromažďované údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a standardy ochrany osobních údajů.

Práva subjektů údajů

Jako uživatelé naší webové stránky máte řadu práv souvisejících s ochranou vašich osobních údajů. Máte právo požádat o přístup k údajům, které o vás shromažďujeme, stejně jako právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Můžete také vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a v některých případech můžete požadovat přenositelnost údajů. Kromě toho máte právo odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v kteroukoliv chvíli, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu. Pokud máte dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, nebo pokud chcete uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na [email protected].

Používání a ochrana osobních údajů

Používání vašich osobních údajů je omezeno na účely, pro které byly shromažďovány, a jsou chráněny před neautorizovaným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo poškozením. Zavázali jsme se dodržovat nejvyšší standardy bezpečnosti informací a pravidelně revidujeme naše bezpečnostní protokoly a procesy. Implementovali jsme řadu technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů, včetně použití šifrování dat, bezpečnostních firewallů a přístupových kontrol. Naše zásady a postupy jsou navrženy tak, aby zajistily, že vaše údaje jsou bezpečně zpracovávány a chráněny v souladu s platnými právními předpisy.

Kontaktní údaje majitele stránky

Majitel webové stránky Lékařství Dentální Péče je Lukáš Kopecký, sídlící na adrese Kotlářská 267/2, 602 00 Brno-střed-Veveří, Česká republika. Případné dotazy týkající se zpracování osobních údajů a uplatnění práv souvisejících s ochranou osobních údajů lze zasílat na e-mail: [email protected]. Bereme vaše dotazy vážně a zavazujeme se odpovídat na ně v co nejkratší možné době. Přístup k vašim osobním údajům mají pouze autorizovaní zaměstnanci a zpracovatelé, kterým musí být zajištěna důvěrnost informací podle příslušných právních předpisů a dohod o ochraně údajů.