srp, 10 2023

Úvod

Vítejte na webových stránkách Lékařství Dentální Péče. Tyto podmínky užívání (dále jen 'Podmínky') upravují vztah mezi provozovatelem webu Lukášem Kopeckým (dále jen 'provozovatel') a uživateli těchto stránek (dále jen 'uživatel'). Při používání stránek www.ldent.cz se uživatel zavazuje dodržovat tyto Podmínky, které se vztahují na všechny obsahy, služby a produkty dostupné na těchto stránkách. Před použitím webu si prosím pečlivě pročtěte následující informace. Pokud s Podmínky nesouhlasíte, je uživatel povinen okamžitě ukončit používání těchto stránek. Tyto Podmínky mohou být kdykoliv aktualizovány nebo změněny provozovatelem bez předchozího upozornění.

Užívání obsahu

Veškerý obsah na stránkách Lékařství Dentální Péče, včetně textů, obrázků, grafických prvků, log a dalších materiálů, je chráněn autorským právem a je výlučným majetkem provozovatele nebo je použit s jeho svolením. Uživatel smí obsah těchto stránek používat pouze pro své osobní a nekomerční účely a nesmí ho jakkoliv kopírovat, rozšiřovat, vystavovat veřejnosti, upravovat nebo jinak využívat bez písemného souhlasu provozovatele. Jakékoliv neoprávněné užívání obsahu může být považováno za porušení autorských práv, ochranných známek a dalších právních předpisů.

Ochrana osobních údajů

Webové stránky Lékařství Dentální Péče respektují důvěrnost osobních informací uživatelů a zavazují se chránit jejich osobní údaje. Veškeré informace shromažďované o uživatelích budou používány v souladu s platnou legislativou, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Provozovatel zpracovává osobní údaje uživatelů pouze pro účely, pro které byly shromážděny, a nezveřejňuje je třetím stranám bez explicitního souhlasu uživatelů.

Omezení odpovědnosti

Provozovatel neručí za přesnost, aktuálnost ani úplnost informací poskytovaných na stránkách Lékařství Dentální Péče. Tyto informace jsou poskytovány 'tak, jak jsou' bez jakékoliv záruky. Provozovatel nebude odpovědný za žádné přímé, nepřímé, následné nebo speciální škody vzniklé v důsledku používání nebo neschopnosti používání obsahu na těchto webových stránkách, a to i v případě, že byl provozovatel upozorněn na možnost takových škod.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoliv dotazů nebo potřeby podnětu k provozu a obsahu stránek, je možné se obrátit na provozovatele pomocí e-mailu na adrese [email protected]. Provozovatel webových stránek Lékařství Dentální Péče: Lukáš Kopecký, Kotlářská 267/2, 602 00 Brno-střed-Veveří, Česká republika.